Kennel: vom Selfkantdom

Founded:
09.04.1965
 
Breeder:
Uwe Kauhl, 52525 Heinsberg - Germany
 


No breeding found.